Even bellen?

Elk gebouw heeft een verhaal. Soms is dat heel kort: 'er móet nu een energielabel komen'. Het kan ook veel langer zijn: het EPA-U Energielabel als nulmeting voor een transitie naar minder energiegebruik.
We kunnen dit eventueel aanvullen met maatregelen die de bedrijfsvoering verduurzamen, of die uw duurzaamheidsprofiel naar buiten toe verbeteren. Huibrecht Bos, erkend EPA-U adviseur, informeert u daar natuurlijk hartstikke graag over.
U kan ons altijd bereiken op 071 5241835.